Informace o společnosti
  
Informace o společnosti

Společnost BAKOTECH vznikla v roce 2003 a stala se stabilním distributorem s přidanou hodnotou (VAD – value-added distributor) v regionu CEE. V regionu České republiky a Slovenska byla pobočka založena v roce 2011 a zastupuje významné světové výrobce softwaru.

 
BAKOTECH s.r.o. nabízí svým partnerům zajímavá řešení od společností Celestix, CoSoSys, DataCore, DeviceLock, SilverPeak, SolarWinds, Nakivo a dalších.
 
Vzhledem k prodeji převážně softwarových řešení, je dodání licenčních klíčů a instalačních balíčků zajištěno elektronicky. Díky tomu je velice rychlé a bezproblémové. V případě, že obchodní partner vyžaduje zaslání instalačních médií nebo licenčního certifikátu, je účtován manipulační poplatek, který závisí od daného výrobce. Dodací lhůty jsou v tomto případě prodlouženy o dobu potřebnou ke zpracování těchto požadavků, ale i tak by dodání nemělo překročit dobu 7 pracovních dnů od objednání.
 
Mezi služby, které je společnost BAKOTECH s.r.o. schopna nabídnout svým partnerům, můžeme zařadit konzultace během návrhu projektů, vlastního nasazení a následném provozování nabízených produktů.
 

 

Naši partneři