Automatická ochrana systémového nastavení v NAKIVO
  
Novinky o společnosti
Automatická ochrana systémového nastavení v NAKIVO
18 črn 2018

NAKIVO Backup & Replication chrání VM proti výpadkům, ať už kvůli živelné havárii, chybě na straně software nebo hardware. Nicméně k zajištění komplexní ochrany dat je potřeba, aby i samotný zálohovací software byl zálohovaný. Jedině tak lze zaručit rychlou obnovu a ochranu celého prostředí. Na tento požadavek reaguje nově přidaná funkce Automatického self-backupu – záloha a obnova nastavení produktu.

Samotná pře/instalace NAKIVO trvá pouze pár minut. Podstatně více času byste strávili novou konfigurací všech nastavení. Toto platí zejména ve větších prostředích s velkým počtem VM. Self-backup Vám naopak pomůže obnovit původní nastavení v řádu několika minut.

Jak to funguje?

Při aktivním Self-backupu jsou zálohovány tyto položky:

  • Inventář
  • Zálohy repozitáře
  • Úlohy pro zálohování, záložní kopie a replikaci
  • Informace o transportérech

Self-backup se provádí automaticky jednou denně. Toto si ale můžete změnit a provádět zálohy ručně. Defaultně je retenční politika nastavena na posledních 5 bodů obnovení (lze měnit). Zálohy jsou uloženy v repozitáři, které máte přidané v inventáři.

Self-backup je v defaultním nastavení aktivní ihned po instalaci produktu. Funguje v tomto režimu:

  • Provádí se jednou denně, ve 2:00
  • Ukládá posledních 5 obnovovacích bodů
  • K ukládání používá prvních 5 repozitářů

Tento model vyhovuje většině uživatelů. Máte ale možnost si ho přizpůsobit vlastním potřebám.

Další informace a postup při nastavení této funkce najdete zde.

Seznam novinek      >