DataCore mění svou tvář
  
Novinky o společnosti
DataCore mění svou tvář
16 dub 2018
 
  1. Nový vizuál a web
    Po vizuální stránce došlo k rapidní změně včetně nového loga a korporátních barev. Nová identita vyjadřuje moderní a progresivní pojetí dalšího fungování společnosti. Zároveň se jedná o poselství stability a spolehlivosti. Logo ctí nejen historii společnosti, ale také symbolizuje posun a jednoduchost.  O to samé se snaží modernizované webové stránky.
  1. Cílené marketingové poselství
    S novou identitou přichází také vize reflektující dnešní výzvy. Data dnes bezesporu patří mezi to nejcennější, nehledě na odvětví byznysu. Přidaná hodnota, kterou DataCore organizacím přináší je koncept real-time dat. Pojem real-time data znamená data vždy dostupná, okamžitě a kdekoli. Díky tomu mohou firmy pružně reagovat a rozhodovat se, rychleji než kdy dřív. Současně bezprostředně poskytovat kritická data zákazníkům. Real-time data v tuto chvíli zastřešují leading produkty SDS řešení a nový produkt MaxParall pro optimalizaci zátěže.

 

Seznam novinek      >