NAKIVO: Automatizovaný VM Failover
  
Novinky o společnosti
NAKIVO: Automatizovaný VM Failover
24 črc 2018

Dostupnost důležitých VM je pro firmy zcela klíčová k zajištění tzv. „business continuity“. Jejich nedostupnost vždy znamená problém a potencionální finanční ztráty. Jakmile dojde k takovéto situaci, nastupují na řadu failover procesy k obnovení chodu společnosti.

Druhy failoveru

  • Plánovaný failover – v tomto případě se může jednat o přesun pracovní zátěže z jedné lokality do druhé
  • Testovací failover se provádí za testovacími účely např. při ověření, zda můžete dosáhnout vytyčených RTO a RPO
  • Neplánovaný failover přichází na řadu v situaci, kdy dojde k neočekávané odstávce kritických VM (výpadek proudu, zavirování, vytopení serverovny aj.) a je potřeba co nejrychleji obnovit jejich chod

 

Hlavní metody failover

  • Klastrování
    Jedná se o případ, kdy máte zajištěnou vysokou dostupnost dat. Můžete mít např. dva hosty (nody), které mají jednu sdílenou storage. V tomto modelu dochází k faioloveru automaticky. Na druhou stranu nejste tolik chráněni proti chybám či ztrátám souborů způsobené na straně software. Pokud se něco stane se sdílenou storage, také to negativně ovlivní celý klastr.
  • Failover pomocí replikace
    U této metody je potřeba ruční intervence administrátora. Používá se při zotavení po katastrofě (disaster recovery). VM replika představuje identickou kopii zdrojového VM přesně v čase, kdy proběhla replikace. Rozdíl oproti první metodě je ten, že repliky jsou uchovány v dalším hostu ve vypnutém stavu.

Obě metody mají své výhody a nevýhody. Pro dosáhnutí lepších výsledků a pokrytí různých scénářů lze doporučit jejich kombinaci – vzájemně se doplňují.

 

VM Failover replikace

NAKIVO představuje řešení, které umožňuje ochranu VM v klastru, VM replikaci a failover přes repliky. Produkt automaticky detekuje VM v daném hostu. V aktuální verzi 7.4 také přibyly nové funkce Network Mapping a Re-IP pravidla, jež dále zrychlují samotný failover proces. A dělají ho podstatně jednodušším. Flexibilní retenční možnosti Vám umožňují přizpůsobit si replikace svým potřebám.

Postup nastavení Automatizované failoveru a další informace jsou dostupné zde.

Seznam novinek      >