DataCore získal nový patent na architekturu ochrany dat
  
Novinky
DataCore získal nový patent na architekturu ochrany dat
10 črc 2018

 

Společnost DataCore Software oznamuje, že jí byl udělen další patent. Ten zahrnuje DataCore architekturu datové reprezentace, která přináší jedinečné schopnosti do vlastních software-definovaných řešení. Mezi ně patří continuous data protection (CDP), random write akcelerátor (RWA) a další. Jedná se již o 23. udělený patent, což je důkazem pokračujícího úsilí společnosti přinášet inovativní technologický posun v oblasti.

Mezi klíčové technologie zahrnuté v patentu patří prvky funkce CDP. Ta slouží k ochraně a obnově dat, umožňující IT se vrátit k jakémukoli bodu v čase (až 14 dní zpátky). Jedná se o ideální ochranu proti hrozbám typu ransomware. Navíc lze tuto funkci považovat jako řešení pro recovery point objective (RPO) s nulovým recovery time objective (RTO).

Vzhledem k tomu, že negativní dopad ransomware na chod firem a státních institucí je čím dál větší, zákazníci hledají adekvátní způsoby ochrany. Tradiční zálohovací software jsou často příliš komplexní, nespolehlivé a vyžadují neustálou kontrolu a správu. Jakmile dojde k prolomení ochrany zákazníka a uzamčení přístupu k jejich datům, obnova vyžaduje jisté množství času. To znamená nezanedbatelnou dobu, kdy je systém odstavený a všechna práce stojí = nespokojení klienti a finanční ztráty.

V případě continuous data protection dochází k real-time zaznamenání změněných dat, ještě před jejich zápisem na disk. Následně jsou synchronně či asynchronně zrcadlena v rámci stejného data centra, v metro klusteru či do vzdálené DR lokality. CDP zahrnuté v DataCore software-definované storage poskytuje jednu z nejkomplexnější strategie obnovení v případě ransomware útoku či jiné pohromy. CDP umožňuje obnovit systém k předchozímu funkčnímu stavu, vteřinu po vteřině, blok po bloku. To dovoluje uživatelům provést obnovu přesně vteřinu před infikováním systému ransomwarem. Další výhodou je v případě DataCore platformy automatické přepnutí provozu na sekundární systém. Data jsou následně automaticky synchronizována, jakmile dojde k opětovnému nahození primárního systému. To vše bez jakéhokoli nutného zásahu IT oddělení.

Seznam novinek      >