DeviceLock DLP Suite
  
DeviceLock DLP Suite

DeviceLock DLP představuje modulární řešení, jehož funkčnost lze obohatit o rozšíření NetworkLock, ContentLock, DeviceLock Search Server, a DeviceLock Discovery. Jednotlivé moduly se funkčně vzájemně doplňují, zatímco ale jejich správa je centralizovaná. To dává zákazníkům možnost přizpůsobit si produkt svým potřebám. A postupně přidávat další prvky ochrany, jakmile to bude situace vyžadovat.

DeviceLock Endpoint DLP Suite je kompletním balíkem všech funkcí. Pomáhá předcházet únikům dat nejen při práci a přesunu v rámci chráněného prostředí, ale také při posílání po síti mimo organizaci. Základním prvkem řešení je komponenta DeviceLock® Core. Ta se stará o kontextuální kontrolu nad datovými přístupy a lokálními přenosy na chráněných koncových zařízeních. Kontrola zahrnuje uživatelské přístupy k perifériím a portům, tisk dokumentů, práci se schránkou (kopírovat/vložit), dělání screenshotů, formátování medií a jejich odpojování, detekci přístupů na základě typu souborů a při synchronizaci mezi lokálně připojenými mobilními zařízeními. DeviceLock Core zároveň poskytuje centrální správu.

NetworkLock™ rozšiřuje kontextuální kontrolu nad síťovou komunikací chráněných počítačů přes rizikové aplikace a protokoly. Podporovány jsou populární e-mailové platformy, webmaily, komunikační nástroje (IMs), cloud file storage, sociální média, webové přístupy, sdílení v síti, torrentové P2P sdílení souborů, FTP a telnet relace.

Další komponentou je ContentLock™, který umožňuje filtrování obsahu souborů a dat přenesených z/do chráněných zařízeních. ContentLock získává dat k analýze od DeviceLock Core, zatímco NetworLock přidává informace stran síťové komunikace.

DeviceLock Search Server (DLSS) poskytuje fulltextové vyhledávání na centralizované databázi pro stínování a protokolování událostí. DLSS zpřesňuje a urychluje log analytické procesy během auditů a šetření incidentů.

K prevenci úniku „data-at-rest“ slouží DeviceLock Discovery (DLDS), který skenuje soubory umístěné v sdílených složkách a připojených storage v síti, a také ve Windows koncových zařízeních. DLDS vyhledává dokumenty s citlivým obsahem a chrání je pomocí automatických, jež jsou přizpůsobitelné.