NX Physical Appliances
  
NX Physical Appliances

Tato zařízení se bez problémů mohou nasadit do každé podnikové sítě, umisťují se na rozhraní mezi LAN a WAN. Není vyžadován žádný klient, server nebo aplikace nutná pro vlastní nasazení.

  • Podporuje kompletní sadu funkcí VXOA optimalizace.
  • Jednotlivé modely se stupňují od Mbps do jednotek Gbps. Produkty Silver Peak poskytují nejvyšší výkon pro optimalizaci WAN na současném trhu.
  • Nasazení s minimální konfigurací (in-line i mimo cesty).
  • Nastavit a zapomenout. Pracuje na všech aplikacích bez speciální konfigurace nebo softwaru.
  • Nákladově efektivní. Dvakrát více propustnosti a toku než konkurence = méně hardware potřebného pro podporu velkých nasazení.
  • Myslíme na budoucnost. Optimalizace libovolné aplikace, bez ohledu na verzi, nebo transportní protokol.
  • Snadná škálovatelnost.

 

Více informací na stránkách výrobce: http://www.silver-peak.com/products-solutions/wan-optimization/nx-physical-appliances