NAKIVO Backup & Replication pro VMware, Hyper-V a AWS EC2
  
NAKIVO Backup & Replication pro VMware, Hyper-V a AWS EC2

Nejlepší poměr ceny a výkonu

NAKIVO Backup & Replication poskytuje bohatou funkční sadu pro lepší výkon ochrany dat, automatizaci a orchestraci zotavení po havárii (disaster recovery). Zároveň také úsporu nutných investic.

Ochrana dat

Bezagentové zálohování a replikace VM na základě obrazů v prostředích VMware, Hyper-V a AWS

 

Výkon

Přírůstkové zálohy za využití funkcí CBT/RCT, LAN-free a akcelerace WAN, až 2x rychlejší při instalaci do NAS

 

Spolehlivost

Záložní kopie offsite/cloud, automatický self-backup, snapshot ověření záloh

 

 

Site recovery

Pokročilé site recovery nastavení pro failover, failback a datacenter migraci na jedno kliknutí

 

 

Datová úspora

Globální de-duplikace a komprese dat, automatické vynechání swap souborů a oddílů

 

Obnovení

Okamžité obnovení VM, souborů/složek, objektů MS Exchange, MS SQL a Active Directory

 

Proměňte svou NAS na VM zálohovací appliance 

Nainstalujte NAKIVO Backup & Replication na podporovaný ASUSTOR, NETGEAR, QNAP,  Synology a Western Digital NAS server. Tím získáte VM zálohovací appliance s vysokým výkonem kombinující zálohovací software, hardware, storage, deduplikaci a cloud zálohy - vše jednom zařízení.

 

Komplexní ochrana dat

NAKIVO Backup & Replication přináší přírůstkové zálohování a replikaci na základě obrazů pro VMware, Hyper-V a AWS EC2 prostředí. Data můžete zálohovat tak, jak Vám to bude vyhovovat: lokálně, offsite a do veřejných cloudů. Replikace vytváří totožné kopie původních VM (replika) ve vypnutém stavu. V případě poškození či havárie tak stačí repliku pouze rychle spustit.

 

Orchestrace Disaster Recovery

Funkce Site Recovery umožňuje automatizovat procesy zotavení po havárii napříč několika lokalitami. Provádějte plánované failovery, nouzový failover, failback a datacenter migraci na jedno kliknutí. Vytvořte jediný proces na zotavení celé organizace anebo podle potřeby několik pro každé oddělení, kancelář aj. zvlášť. Díky zabudování přím do VM zálohovacího řešení Site Recovery minimalizuje čas výpadku a finanční ztráty s nejnižším TCO.

 

Nepřekonatelný výkon

NAKIVO Backup & Replication defaultně pracuje maximální dostupnou rychlostí. S pokročilým Bandwidth Throttling můžete definovat omezení přenosové rychlosti a předejít zpomalení dalších aplikací, globálně či pro specifickou úlohu. Ke znatelnému snížení síťového vytížení a zvýšení přenosové rychlosti slouží funkce Direct SAN Access a Hot Add. Dále také Akcelerace sítě, která aplikuje kompresní a redukční techniky. Průměrně dochází k 50% snížení zatížení sítě a dvojnásobnému zrychlení přenosové rychlosti.
 

Efektivní redukce velikosti dat

Zálohovaná data jsou automaticky de-duplikována na úrovni bloků. To zajišťuje, že jsou ukládány pouze unikátní datové bloky. Navíc se de-duplikované bloky komprimují, aby zabraly co možná nejméně místa. Automatické přeskočení swap souborů a oddílů přispívá k další úspoře úložného prostoru. Defaultně NAKIVO provádí zálohy přírůstkovou metodou, tzn. přenáší se pouze změněná data.

 

Vysoce spolehlivé VM zálohy

NAKIVO Backup & Replication dovoluje ukládat VM zálohy lokálně, offsite nebo je poslat do veřejného cloudu. Navíc můžete uchovávat kopie Vašich záloh v jedné či více lokalitách. NAKIVO umí téměř okamžitě ověřit jednotlivé zálohy a repliky, a poslat Vám výsledek spolu se snapshotem do e-mailu. Produkt automaticky zálohuje celkové své nastavení včetně inventáře, úloh, harmonogramů atd. Self-backup zálohy jsou dostupné v repozitáři pro případné rychlé obnovení.
 

Téměř okamžité obnovení dat

Kromě obnovy celého VM, můžete také využít okamžité obnovy aplikačních objektů (Microsoft Exchange, SQL Server a Active Directory) a souborů. Obnova se provádí přímo z komprimovaných a de-duplikovaných záloh. V případě souborů můžete provést obnovení do původního či Vámi zvoleného umístění. Pro obnovu mezi VMware a Hyper-V virtualizačními platformami slouží funkce Meziplatformní obnova.

 

Pro více informací kontaktujte:

Roman Slobodník 

| Business Development Manager |

M: +420 777 775 389 | Roman.Slobodnik@bakotech.com