StarWind Storage Appliance
  
StarWind Storage Appliance

Nabízená hodnota

StarWind SA je určena pro firmy s pevně danou výpočetní platformou, které potřebují také splnit požadavky na výkon storage a jejich kapacitní růst. Za tímto účelem nabízí storage s vysokým výkonem a snadnou škálovetelností, včetně 24/7 support podpory.  StarWind Storage Appliance si snadno poradí s vysokým výkonem a neočekáváným růstem dat. SA zprostředkovává jednotnou storage několika prostředím přes řadu podporovaných protokolů (iSCSI, SMB3, NFS, RDMA-capable iSER a SMB Direct).

Zabudované funkce jsou vhodné k využití veřejného cloudu k naplnění DR strategie. Přesunout data lze do AWS a Azure. Tato varianta znamená nákladově efektivní způsob k naplnění „zálohovacího pravidla 3-2-1“. To říká, že byste měli mít alespoň 3 kopie dat, uložená na dvou mediích a jednu kopii uchovávat v jiné lokalitě.

 

Odlišnosti

Oproti jiným storage výrobcům StarWind implementuje otevřený a modulární software na úrovni kontroleru, jež se stará o umístění dat a přenosu I/O mezi sítí a aplikačními servery. StarWind Storage Appliance je plně přizpůsobitelné a rozšiřitelné zařízení, které akceptuje aplikační moduly třetích stran (služby Windows, kontejnery nebo VM nad storage). Data mining, analytika nebo zpracování raw dat se děje přímo v kontroleru.

Kromě toho StarWind SA nepotřebuje externí zálohovací nebo antivirový software. Obojí je již předinstalované. Zákazníci mohou také kupovat, instalovat a spravovat další business kritické aplikace díky zjednodušenému stackování. Kombinace potřeby pořídit méně softwaru, správy méně komponent a celkově lepší výkon se pozitivně promítají na nákladové optimalizaci a zjednodušuje nasazení.

Na rozdíl od storage vendorů, kteří využívají pouze jeden či dva uplink protokoly, StarWind řešení se opírají o funkci více protokolové storage na základě StarWind VSAN. StarWind Storage appliance podporuje všechny standardizované Ethernet sítě: 1, 10, 25/50/100 GbE a dále InfiniBand. Dále jsou podporovaný poslední protokoly VVols, SMB Direct, iSER, NVMe over Fabrics, iSCSI, NFS a SMB3.

Dalším benefitem StarWind Storage Appliance je možnost ji použít jako navýšení kapacity pro StarWind HCA.

 

SA modely

StarWind Storage Appliance má následující modely:

SA-1H

SA-2H

SA-2AF

SA-1H představuje hybridní pole vhodné pro menší a střední objemy dat (4-44 TB). Poskytuje dobrý poměr mezi výkonem a cenou díky použití HDD disků. Duální storage kontrolery umožňují rychlý failover a garantují vysokou dostupnost.

 

Modelové příklady využití:

uložiště sekundárních dat, zdravotních záznamů nebo primární zálohovací uložiště s nízkými RPO/RTO požadavky

SA-2H je hybridní pole s flexibilní konfigurací vhodné od malých až po velké objemy dat (4-500+ TB). Poskytuje vysoký výkon a nízkou latenci. Redundantní disky mohou být od sebe vzdáleny až cca 198 metrů.

 

Modelové příklady využití: primární media a virtualizační storage, zdravotní záznamy, menší databáze

Jedná se o all-flash pole s flexibilní konfigurací vhodné od malých až po velké objemy dat (4-500+ TB). Poskytuje nekompromisní výkon pro všechny potřebné aplikace.

 

Modelové příklady využití:

databázová, big data a primární virtualizační storage

 

Produktové video