Log Managment Plan
  
Log Managment Plan
Správa kmenů je naším základem, z toho vycházíme. Centralizace událostí, sběr dokumentů byl jedním z nejdůležitějších úkolů Energy Logserveru. Chceme přijímat co nejvíce zpráv, podporovat co nejvíce typů dat a umožnit jejich konzistentní analýzu.
 
Pracujeme v měřítku stovek terabajtů, aniž bychom uživatele omezovali krátkým uchováváním dat. Z dat, která již nejsou užitečná, vytváříme uzavřené archivy.
Tabulky
Vyhledávání a analýza dat jsou v aplikaci Energy Logserver velmi snadné. Jednoduše vyhledejte dokumenty, které vás zajímají, a poté několika kliknutími vytvořte tabulku. Hodnoty se automaticky vyplní do sloupců a každý řádek je jiný dokument.
 
 
 
Grafy
Některá data je třeba převést do grafů nebo jiných forem vizualizace. Energy Logserver umožňuje snadno a efektivně agregovat data. Začínáme s jednoduchými agregacemi a podle potřeby můžeme zavádět další agregace.