NAKIVO nainstalované na NAS serveru 2x zrychlilo zálohování ve strojírenské výrobě
  
Projekty: Nakivo
NAKIVO nainstalované na NAS serveru 2x zrychlilo zálohování ve strojírenské výrobě
NAKIVO nainstalované na NAS serveru 2x zrychlilo zálohování ve strojírenské výrobě

Zákazník Pražská strojírna a.s.má serverovou infrastrukturu rozdělenou do dvou lokalit. Celkem provozuje na 20 VM serverů. Na virtuálních serverech závisí veškeré IT služby ve firmě, a hrají tak zcela klíčovou roli v bezproblémovém provozu a oběhu materiálu. Pokud by došlo ke ztrátě dat, bez nadsázky by došlo k naprostému ochromení chodu společnosti.

Zákazník dříve používal pro zálohování několik řešení najednou. „Doposud jsme chránili data pomocí Symantec Backup Exec, záloh na pásky a částečně i Veeam B&Rna NAS,“ upřesňuje Ondra Havlíček, ICT administrátor. Tato kombinace vedla k tomu, že zálohy a případné obnovy zabraly hodně času. V neposlední řadě provoz několika typů řešení znamenalo nemalé finanční nároky.

S NAKIVEM se zákazník seznámil na semináři, kde ho tento produkt velice zaujal. Na NAKIVU oceňuje snadnou a rychlou instalaci, jednoduchou správu a konfiguraci. NAKIVO se také příznivě projevilo při přesunu nových záloh do druhé lokality. A to bez zatížení provozní infrastruktury a VM! Výhodou je i možnost nasazení NAKIVO jako přednastavené virtuální zařízení na NAS.

Přechod na NAKIVO tak celkově přinesl cca 70% časovou a nemalou finanční úsporu, díky atraktivní ceně a absence nutnosti hradit licence a maintenance dalších dvou zálohovacích produktů.

Všechny projekty      >