AT&T Cybersecurity
AT&T Cybersecurity

Kybernetická bezpečnost AT&T

USM Unified Platform for Network Security

Skener zranitelnosti, SIEM a ID hostitele a sítě v jedné bezpečnostní platformě od vůdce amerického trhu síťových služeb - AT&T. Řešení, které zrychluje, zefektivňuje a zjednodušuje detekci hrozeb a reakci na bezpečnostní incidenty od prvního dne implementace. Spolu s nezbytnými nástroji pro kontrolu zabezpečení a integrovanou sadou pravidel automatické korelace poskytuje Unified Security Management ucelený obraz o všech hrozbách v infrastruktuře ICT a umožňuje rychlou a snadnou reakci na bezpečnostní incidenty IT.

 

ŘEŠENÍ
 
Bezpečnostní informace a správa událostí (SIEM)
Skenování a správa chyb zabezpečení
Systémy detekce a prevence narušení (IDS / IPS)
 
 
ŘADY VÝROBKŮ
 
USM Appliance
USM kdekoli
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HLAVNÍ FUNKČNOSTI
 
Asset Discovery - aktivní a pasivní detekce zdrojů událostí / protokolů. Během několika minut po instalaci obdrží uživatel informace o všech zařízeních s IP adresami a softwaru, který je na nich nainstalován, konfiguraci, možné chyby zabezpečení a hrozby.
Vulnerability Assessment - aktivní skenování IT zdrojů organizace, neustálé sledování hrozeb. USM poskytuje integrovaný systém hodnocení zranitelnosti zabezpečení, který automaticky upřednostňuje zjištěné chyby zabezpečení z hlediska jejich dopadu na kontinuitu obchodních procesů.
Detekce hrozeb - IDS sítě a hostitele, monitorování integrity souborů. Poskytuje informace o hrozbách v reálném čase a dává jim vhodné priority pro usnadnění jejich identifikace. Díky tomu je možné rychle identifikovat cíl útoku, jakož i způsoby provozu a záměry hackerů.
Behaviorální monitoring - analýza anomálií v síťovém provozu. Monitorování chování začíná shromažďovat data, která pomáhají identifikovat jakoukoli odchylku od norem online aktivity.
SIEM - správa protokolů, automatická korelace událostí SIEM, analýza a hlášení. Umožňuje detekci anomálií v chování uživatelů, sítí a aplikací a identifikuje vzorce aktivit představující stále sofistikovanější hrozby. 
 
 
PROČ AT&T CYBERSECURITY?
 
AT&T Cybesecurity Unified Security Management poskytuje komplexní přehled zabezpečení na jedné sjednocené platformě spravované jednou administrační konzolí.
 
 
KONTAKT
 

Marcin Latocha

Partner Sales Manager
marcin.latocha@bakotech.com 
mob.: +48 735 040 104 

 

Oficiální webové stránky: https://www.alienvault.com
Produkty a řešení
Detekujte a reagujte na hrozby v řádu minut v rámci jednoho silného řešení ve všech typech Vašich prostředí.