BAKOTECH - IT distributor s přidanou hodnotou
  
Předvedení
StarWind Virtual Tape Library Appliance

StarWind Virtual Tape Library Appliance

HW a SW - virtuální pásky v jednom zařízení

StarWind HyperConverged Appliance

StarWind HyperConverged Appliance

Hyperkonverogané řešení postavené na klíč