BAKOTECH - IT distributor s přidanou hodnotou
  
Předvedení
SANsymphony

SANsymphony

Software umožňující virtualizaci diskových úložišť nezávisle na výrobci hardware.

StarWind HyperConverged Appliance

StarWind HyperConverged Appliance

Hyperkonverogané řešení postavené na klíč

Celestix MSA

Celestix MSA

HW appliance nabízející Microsoft Forefront Threat Management Gateway 2010 (TMG)