BAKOTECH - IT distributor s přidanou hodnotou
  
Předvedení
Hyperconverged Virtual SAN

Hyperconverged Virtual SAN

Software umožňující virtualizaci diskových úložišť nezávisle na výrobci hardware.

Log & Event Manager

Log & Event Manager

SolarWind LEM - Sběr, analýza a porovnávání logů celé infrastruktury v reálném čase