BAKOTECH - IT distributor s přidanou hodnotou
  
Předvedení
TeamViewer

TeamViewer

Připojení ke vzdáleným PC, vzdálená plocha a podpora

StarWind Virtual Tape Library

StarWind Virtual Tape Library

Spojení výhod páskových knihoven a běžných disků pro bezpečné uchovávání dat

Celestix MSA

Celestix MSA

HW appliance nabízející Microsoft Forefront Threat Management Gateway 2010 (TMG)