BAKOTECH - IT distributor s přidanou hodnotou
  
Předvedení
StarWind Storage Appliance

StarWind Storage Appliance

Nekompromisní HW pole od StarWindu

Network Performance Monitor

Network Performance Monitor

SolarWinds NPM - Statistiky síťového provozu v reálném čase.

StarWind HyperConverged Appliance

StarWind HyperConverged Appliance

Hyperkonverogané řešení postavené na klíč