BAKOTECH - IT distributor s přidanou hodnotou
  
Předvedení
TeamViewer Remote Management

TeamViewer Remote Management

Platforma pro správu služeb v rámci TeamViewer

TeamViewer

TeamViewer

Připojení ke vzdáleným PC, vzdálená plocha a podpora

Network Performance Monitor

Network Performance Monitor

SolarWinds NPM - Statistiky síťového provozu v reálném čase.