BAKOTECH - IT distributor s přidanou hodnotou
  
Předvedení
Network Performance Monitor

Network Performance Monitor

SolarWinds NPM - Statistiky síťového provozu v reálném čase.

TeamViewer Tensor

TeamViewer Tensor

SaaS vzdálené připojení pro Enterprise s důrazem na bezpečnost

StarWind Virtual Tape Library Appliance

StarWind Virtual Tape Library Appliance

HW a SW - virtuální pásky v jednom zařízení