BAKOTECH - IT distributor s přidanou hodnotou
  
Předvedení
Celestix MSA

Celestix MSA

HW appliance nabízející Microsoft Forefront Threat Management Gateway 2010 (TMG)

ITbrain

ITbrain

Platofrma pro správu služeb v rámci TeamViewer

StarWind Storage Appliance

StarWind Storage Appliance

Nekompromisní HW pole od StarWindu