BAKOTECH - IT distributor s přidanou hodnotou
  
Předvedení
TeamViewer

TeamViewer

Připojení ke vzdáleným PC, vzdálená plocha a podpora

TeamViewer Tensor

TeamViewer Tensor

SaaS vzdálené připojení pro Enterprise s důrazem na bezpečnost

Celestix MSA

Celestix MSA

HW appliance nabízející Microsoft Forefront Threat Management Gateway 2010 (TMG)