BAKOTECH - IT distributor s přidanou hodnotou
  
Předvedení
StarWind Virtual Tape Library

StarWind Virtual Tape Library

Spojení výhod páskových knihoven a běžných disků pro bezpečné uchovávání dat

TeamViewer

TeamViewer

Připojení ke vzdáleným PC, vzdálená plocha a podpora

TeamViewer Tensor

TeamViewer Tensor

SaaS vzdálené připojení pro Enterprise s důrazem na bezpečnost