BAKOTECH - IT distributor s přidanou hodnotou
  
Předvedení
StarWind Virtual Tape Library Appliance

StarWind Virtual Tape Library Appliance

HW a SW - virtuální pásky v jednom zařízení

TeamViewer Tensor

TeamViewer Tensor

SaaS vzdálené připojení pro Enterprise s důrazem na bezpečnost

StarWind Virtual SAN

StarWind Virtual SAN

Software umožňující virtualizaci diskových úložišť nezávisle na výrobci hardware.