BAKOTECH - IT distributor s přidanou hodnotou
  
Předvedení
TeamViewer Tensor

TeamViewer Tensor

SaaS vzdálené připojení pro Enterprise s důrazem na bezpečnost

Log & Event Manager

Log & Event Manager

SolarWind LEM - Sběr, analýza a porovnávání logů celé infrastruktury v reálném čase

ITbrain

ITbrain

Platofrma pro správu služeb v rámci TeamViewer