BAKOTECH - IT distributor s přidanou hodnotou
  
Předvedení
Enterprise Security Manager

Enterprise Security Manager

Security Manager – softwarové řešení pro řízení rizik a pravidel zabezpečení sítě.

TeamViewer

TeamViewer

Připojení ke vzdáleným PC, vzdálená plocha a podpora

Log & Event Manager

Log & Event Manager

SolarWind LEM - Sběr, analýza a porovnávání logů celé infrastruktury v reálném čase