BAKOTECH - IT distributor s přidanou hodnotou
  
Předvedení
Log & Event Manager

Log & Event Manager

SolarWind LEM - Sběr, analýza a porovnávání logů celé infrastruktury v reálném čase

DeviceLock DLP Suite

DeviceLock DLP Suite

Bezpečnost Vašich dat - to je především řízení přístupu k nim!

TeamViewer Tensor

TeamViewer Tensor

SaaS vzdálené připojení pro Enterprise s důrazem na bezpečnost