BAKOTECH - IT distributor s přidanou hodnotou
  
Předvedení
Hyperconverged Virtual SAN

Hyperconverged Virtual SAN

Software umožňující virtualizaci diskových úložišť nezávisle na výrobci hardware.

TeamViewer Meeting

TeamViewer Meeting

Online konfenrence a spolupráce lidí a týmů

StarWind HyperConverged Appliance

StarWind HyperConverged Appliance

Hyperkonverogané řešení postavené na klíč