BAKOTECH - IT distributor s přidanou hodnotou
  
Předvedení
StarWind Virtual SAN

StarWind Virtual SAN

Software umožňující virtualizaci diskových úložišť nezávisle na výrobci hardware.

Log & Event Manager

Log & Event Manager

SolarWind LEM - Sběr, analýza a porovnávání logů celé infrastruktury v reálném čase

Celestix MSA

Celestix MSA

HW appliance nabízející Microsoft Forefront Threat Management Gateway 2010 (TMG)