BAKOTECH - IT distributor s přidanou hodnotou
  
Předvedení
SANsymphony

SANsymphony

Software umožňující virtualizaci diskových úložišť nezávisle na výrobci hardware.

StarWind Virtual SAN

StarWind Virtual SAN

Software umožňující virtualizaci diskových úložišť nezávisle na výrobci hardware.

Blizz

Blizz

Online konfenrence a spolupráce lidí a týmů