BAKOTECH - IT distributor s přidanou hodnotou
  
Předvedení
SANsymphony

SANsymphony

Software umožňující virtualizaci diskových úložišť nezávisle na výrobci hardware.

StarWind Virtual Tape Library

StarWind Virtual Tape Library

Spojení výhod páskových knihoven a běžných disků pro bezpečné uchovávání dat