BAKOTECH - IT distributor s přidanou hodnotou
  
Předvedení
Log & Event Manager

Log & Event Manager

SolarWind LEM - Sběr, analýza a porovnávání logů celé infrastruktury v reálném čase

Hyperconverged Virtual SAN

Hyperconverged Virtual SAN

Software umožňující virtualizaci diskových úložišť nezávisle na výrobci hardware.

StarWind Enterprise Storage Appliance

StarWind Enterprise Storage Appliance

Neomezená škálovatelnost díky spolehlivému Ceph back-endu, cenově efektivní výkon díky ARM architektuře.