BAKOTECH - IT distributor s přidanou hodnotou
  
Předvedení
Log & Event Manager

Log & Event Manager

SolarWind LEM - Sběr, analýza a porovnávání logů celé infrastruktury v reálném čase

TeamViewer

TeamViewer

Připojení ke vzdáleným PC, vzdálená plocha a podpora

DeviceLock DLP Suite

DeviceLock DLP Suite

Bezpečnost Vašich dat - to je především řízení přístupu k nim!