BAKOTECH - IT distributor s přidanou hodnotou
  
Předvedení
DeviceLock DLP Suite

DeviceLock DLP Suite

Bezpečnost Vašich dat - to je především řízení přístupu k nim!

StarWind Virtual SAN

StarWind Virtual SAN

Software umožňující virtualizaci diskových úložišť nezávisle na výrobci hardware.

Log & Event Manager

Log & Event Manager

SolarWind LEM - Sběr, analýza a porovnávání logů celé infrastruktury v reálném čase