BAKOTECH - IT distributor s přidanou hodnotou
  
Předvedení
Blizz

Blizz

Online konfenrence a spolupráce lidí a týmů

StarWind Virtual Tape Library Appliance

StarWind Virtual Tape Library Appliance

HW a SW - virtuální pásky v jednom zařízení

StarWind Virtual Tape Library

StarWind Virtual Tape Library

Spojení výhod páskových knihoven a běžných disků pro bezpečné uchovávání dat