BAKOTECH - IT distributor s přidanou hodnotou
  
Předvedení
StarWind Virtual Tape Library Appliance

StarWind Virtual Tape Library Appliance

HW a SW - virtuální pásky v jednom zařízení

SANsymphony

SANsymphony

Software umožňující virtualizaci diskových úložišť nezávisle na výrobci hardware.

SecureDoc

SecureDoc

Šifrování disků, souborů, složek a pamětí USB